ώδε

ώδε
(I)
ὦδε, Α
(δ. γρφ.) βλ. ώδε.
————————
(II)
ὧδε, ΝΜΑ, και δ. γρφ. ὦδε και δωρ. τ. ὧ και αττ. επιτεταμμένος τ. ὡδί Α
(στην νεοελλ. ως λόγιος τ.) (ως τροπ. επίρρ.) με αυτόν τον τρόπο, ως εξής, έτσι
αρχ.
1. (ως τοπ. επίρρ.) εδώ («ὧδε κἀκεῑ μετοικιζόμενος», Πλούτ.)
2. (για κατάσταση) ως έχει, καθώς είναι («Ἥφαιστε, πρόμολ' ὧδε
Θέτις νύ τι σεῑο χατίζει», Ομ. Ιλ.)
3. (με ερωτημ. σημ.) τόσο πολύ, τόσο υπερβολικά
4. (σχετικά με κάτι που προηγήθηκε) α) όπως βλέπουμε ή όπως ακούσαμε ή όπως γνωρίζουμε
β) ούτως εχόντων τών πραγμάτων («Λύκιοι, τί τ' ἄρ' ὧδε μεθίετε Θούριδος ἀλκῆς;», Ομ. Ιλ.)
5. συχνά προαναγγέλλει κάτι που ακολουθεί και ιδίως τους λόγους κάποιου άλλου («ὧδ' ἠμείψατο», Σοφ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. έχει σχηματιστεί από το δεικτικό επίρρ. ὥς (Ι) χωρίς το -ς, με επιρρμ. κατάλ. -δε (πρβλ. ἐνθέν-δε, πέραν-δε), ενώ ο αττ. τ. με την κατάλ. -δί (πρβλ. ἐνθα-δί, τοσοσ-δί). Ο τ. ὧδε μαρτυρείται, πιθ., και στη Μυκηναϊκή, στον τ. odeqaa2].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ὧδε — in this wise indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὧδ' — ὧδε , ὧδε in this wise indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ԱՅՍՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, ἑνθάδε, ᾦδε huc, hic Յայս վայր, ուր մեքս եմք. ʼի տեղիս յայս. հոս. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր Յուդայ, եւ դու այսր եկեսցես: Գտջիք զնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • онамо — (40) нар. 1.Туда: не прельстить же своимъ помышленьемъ. ѿсюду же и онамо покрадываемъ бываеть ѿ сластолюбь˫а. и погиба˫а ѿ самолюбь˫а. (ὧδε τε κἀκεῖσε) ФСт XIV/XV, 215а; [Изяслав] сдѹма с Болеславомъ и съ Индрихомъ. и съ Оугры… рекуча… а Изѧславу …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Codex Boreelianus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 09 Beginning o …   Wikipedia

  • BALLISTIA seu BALLISTEA — apud Flav. Vopisc. in Aureliano, c. 6. Refert Theoclius Aurelianum manu suâ bellô Sarmaticô unô die quadraginta et octo interfecisse: plurtmis autem et diversis diebus ultra nongentos quinquaginta: adeo ut etiam Balistea pueri et saltatiunculas… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • εδώ — (Μ ἐδῶ) επίρρ. 1. τοπ. σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το σημείο 2. χρον. τότε, αυτή τη στιγμή νεοελλ. 1. με τα μόρια μέχρι(ς), έως, ώς είτε επιτατ. για δήλωση ακριβούς καθορισμού είτε αοριστολ. για ηπιότερη έκφραση («ώς εδώ και μη παρέκει», «έλα ώς… …   Dictionary of Greek

  • πως — (I) ΝΜΑ, και ιων. τ. κως Α (εγκλιτ. τροπ. επίρρ.) 1. κατά κάποιον τρόπο, κάπως 2. φρ. «αλλιώς πως» και «ἄλλως πως» κατά κάποιον άλλο τρόπο αρχ. 1. με κάθε τρόπο, οπωσδήποτε («ἀλλὰ μὴ γένοιτο πως», Αιχύλ.) 2. συχνά τίθεται μετά από υποθετικά μόρια …   Dictionary of Greek

  • сям — там и сям, др. русск. сѣмо, сямо, само, сѣмь сюда , ст. слав. сѣмо ἐνταῦθα ὧδε (Супр.), болг. само (Младенов 568), словен. sẹ̀m здесь, сюда , чеш., слвц., в. луж., н. луж. sеm сюда , полаб. sem. Производное от местоим. *sь (см. сей), праслав.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Иоанникий Лихуд — Иеромонах, родом Грек; предки его были Князья, жившие в Константинополе еще до пленения его Турками. Один из них, Константин Лихуд, с 1059 по 1064 год был Константинопольским Патриархом. Потомки их по пленении Константинополя переехали в… …   Большая биографическая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”